Indische modderkruiper
Acanthophtalmus kuhlii
modderkruiper
22 tot 28 graden
10 cm
alleseter
moeilijk


De Indische modderkruiper is een familie van Cobitidea (modderkruipers). Je vind ze in Zuidoost-Azie in stilstaand langzaam stromende ondiepe wateren.

Het verschil van de geslachten is niet zo makkelijk te zien. Vaak hebben de mannetjes grotere borstvinnen dan de vrouwtjes. Ze worden ongeveer 10 cm lang. Ze kunnen in grote en kleine aquaria gehouden worden met veel planten en een zachte bodembedekking. Omdat ze overdag zich vaak schuil houden en zich zelf ingraven. Het maakt weinig uit of er nou wel of geen stroming is.

Ze kunnen solitair of met meerdere soortgenoten gehouden worden en laten andere aquarium bewoners met rust.