Black Molly
Poecilia Sphenops
Levendbarende tandkarpers
26 tot 28 Graden
Tot ongeveer 6 cm
Vlokken
makkelijk


Deze keer een stukje over de Poecilia latipinna. De in Nederland gebruikte naam voor deze vis is Black molly.
Dit is een visje wat zeker geen slechte keus is voor het aquarium. Zeker in een startend aquarium kan de Black molly veel nuttig werk doen. Dit nuttige werk bestaat uit alg eten van de planten, want daar zijn ze zeer bekwaam in. Belangrijk is wel dat u ze dan niet te veel bijvoert met droogvoer.
U kunnt de Black molly het best houden in een groepje van minimaal 3 vissen, 1 mannetje op 2 vrouwtjes is een goede verhouding.